Van der Elsken Saint Germain header
Kunst 2 juli 2020

Nalatenschap Ed van der Elsken verworven voor de Collectie Nederland

Het Rijksmuseum en het Nederlands Fotomuseum hebben gezamenlijk de nalatenschap van Ed van der Elsken verworven. Van der Elsken geldt als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse fotografen. Bij de verwerving van deze nalatenschap, die deels door schenking en deels door aankoop tot stand is gekomen, bood de Vereniging Rembrandt onmisbare steun.

Schat aan fotomateriaal

De nalatenschap bevat een schat aan fotomateriaal: naast afdrukken van beroemde foto’s bevinden zich ook niet eerder gepubliceerde foto’s in dit werkarchief. Sommige afdrukken zijn bovendien voorzien van aantekeningen, waardoor ze een uniek inkijkje geven in Van der Elskens werkproces. Ook bevat de nalatenschap dummy’s (schetsversies) voor verschillende fotoboeken, waarin te zien is hoe Van der Elsken experimenteerde met de vormgeving. Door de volledigheid van dit archief, dat de afgelopen dertig jaar door Van der Elskens weduwe is beheerd, kan zijn werkwijze nu nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Van der Elsken 3

Ed van der Elsken, Het 'National Memorial to the Progress of the African Race in America' (pagina uit de dummy van Sweet Life), 1960 | ontwikkelgelatinezilverdruk | Rijksmuseum, Amsterdam

Museale samenwerking

7.700 foto’s uit de nalatenschap gaan naar het Rijksmuseum, dat hierdoor voortaan volledig recht kan doen aan het veelzijdige oeuvre van Van der Elsken. De overige 300 foto’s worden overgedragen aan het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, dat ook de ruim 3000 ‘contactvellen’ uit dit archief krijgt: daarop is precies te zien wanneer Van der Elsken een opname maakte. Die informatie is een waardevolle aanvulling op de negatieven en kleurendia’s die het museum al in eeuwigdurende bruikleen had. De dummy voor het beroemde fotoboek Sweet Life zal voor onderzoek en presentatie beschikbaar worden gesteld aan de Leidse Universiteitsbibliotheek. Daar bevinden zich namelijk de overige vier dummy’s voor dat fotoboek. De completering van twee van die dummy’s werd in 2016 mogelijk gemaakt met steun van de Vereniging Rembrandt.

Meer weten over deze aankoop? Klik hier.

Deze nalatenschap is deels geschonken door Anneke Hilhorst, en deels aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Fotografie en Video en haar Dura Kunstfonds), het Mondriaan Fonds, deelnemers van de BankGiro Loterij, het Paul Huf Fonds/Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten en Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Ed van der Elsken 1708 CV
Ed van der Elsken, Saint-Germain-des-Prés (contactvel), 1950-54 | verschillende technieken | Nederlands Fotomuseum, Rotterdam