19de-eeuwse beeldhouwkunst in de publieke ruimte

2014 Museum Beelden aan Zee

Onderzoeker(s)
Hanna Klarenbeek en Frédérique Brinkerink
Gesteund in
2014
Voltooid in
2017
Museum
Museum Beelden aan Zee

Het onderzoek

In de 19de eeuw verrijkten enkele honderden beeldhouwers Nederlandse pleinen, parken, begraafplaatsen, kerken en gevels met hun beelden en ornamenten. Toch is van de Nederlandse beeldhouwkunst uit deze periode niet veel bekend. Museum Beelden aan Zee vroeg daarom bij de Vereniging Rembrandt een beurs aan om dit deel van de Nederlandse kunstgeschiedenis in kaart te brengen. In een eerste fase inventariseerde Hanna Klarenbeek aantallen, namen en werken van de 19de-eeuwse beeldhouwers. Vervolgens richtte Frédérique Brinkerink zich op één representatieve casus: de beeldhouwersfamilie Stracké. Aan de hand van deze zeer productieve familie onderzocht zij vragen over opleiding, beroepspraktijk en opdrachtgeverschap in de Nederlandse beeldhouwkunst van de 19de eeuw.

Waarom gesteund

Het onderzoek betreft een verwaarloosd deel van de Nederlandse kunstgeschiedenis. In 1957 onderzocht P.K. van Daalen in zijn proefschrift enkele toonaangevende beeldhouwers uit deze periode en er verschenen later nog enkele deelstudies, maar een overzichtsstudie ontbrak nog. Hierdoor ontstond een vertekend beeld waarbij de 19de-eeuw voor de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Nederland nauwelijks van betekenis leek. Met dit onderzoek is een fundament gelegd voor toekomstig, dieper onderzoek naar deze periode in de Nederlandse beeldhouwkunst.

Met dank aan

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!