Egyptisch dodenboek: de papyrus van Qenna (2)

2020 Rijksmuseum van Oudheden

Onderzoeker(s)
Juliet Baines
Gesteund in
2020
Voltooid in
2021
Museum
Rijksmuseum van Oudheden

Het onderzoek

In 2018 onderzocht papierrestaurator Alexandra Nederlof met steun van de Vereniging Rembrandt de restauratiemogelijkheden van het langste dodenboek in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden: het 14de-eeuwse Egyptische papyrus van Qenna. Vervolgens restaureerde ze de slechtste elf vellen uit de serie. In 2020 ontving het museum voor de tweede fase van het restauratieproject opnieuw een beurs zodat papierrestaurator Juliet Baines nog eens twaalf vellen van het dodenboek kon restaureren.

Waarom gesteund

De papyrus van Qenna is een belangwekkend kunstwerk dat een goed beeld geeft van dodenboeken uit de Egyptische oudheid. Met dit vervolgproject kan het museum opnieuw een gedeelte van de vellen en fragmenten onderzoeken en restaureren. Bovendien dragen de onderzoeksresultaten bij aan de restauratiekennis van dergelijke monumentale kunstwerken. Het gesteunde project brengt het doel om het volledige dodenboek aan het publiek te kunnen presenteren weer een stap dichterbij.

Met dank aan

Uitgevoerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Van der Klaauw Fonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!