Het Van der Klaauw Fonds heeft als doel musea te stimuleren om jonge, pas afgestudeerde restauratoren onderzoek te laten verrichten naar de materiële staat van kunstwerken op papier of op aanverwante dragers. Inmiddels zijn vanuit dit fonds drie beurzen verstrekt.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (2018) - De papyrus van Kenna

De 18 meter lange papyrus van de koopman Kenna, gemaakt in de 14de eeuw voor Christus, is het mooiste en langste dodenboek uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Toch wordt het werk vanwege zijn conditie maar zelden getoond. Niet alleen is de papyrus in het tweede kwart van de 19de eeuw om praktische redenen in 39 vellen geknipt, maar er zijn ook verschillende restauraties uitgevoerd die het werk achteraf bezien geen goed hebben gedaan. Een van de problemen is dat er vervorming is ontstaan doordat de vellen papyrus ter versteviging zijn geplakt op papier dat op een andere manier op vocht reageert dan de papyrus zelf. Restaurator Alexandra Nederlof is zeven maanden bezig geweest met onderzoek voor de restauratie en het behandelen van acht vellen van de serie. Het resultaat was te bewonderen op de tentoonstelling Goden van Egypte in 2018. Het museum hoopt in de toekomst ook de andere delen van de papyrus te kunnen laten behandelen.


Rijksmuseum, Amsterdam (2018 en 2019) - Een biografie van Rembrandt-tekeningen

In 2018 kreeg het Rijksmuseum een beurs om onderzoek te doen naar de 60 inkttekeningen van Rembrandt in de collectie. Doel van het onderzoek van papierrestaurator Aafke Weller was te kunnen vaststellen wat de invloed van bewaaromstandigheden, conservering en tentoonstelling is geweest op de huidige conditie van deze tekeningen. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject getiteld Drawing out Rembrandt: a model for reconstructing the past, analyzing the present and predicting the future of Rembrandt’s ink drawings. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in The Rijksmuseum Bulletin en de gegevens worden online beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers. In 2019 werden al enkele vondsten geïllustreerd in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt. In hetzelfde jaar kreeg het Rijksmuseum een vervolgbeurs uit het Van der Klaauw Fonds om de steekproef uit te breiden naar tekeningen van leerlingen en navolgers van Rembrandt.

Rp T 1901 A 4520 R Uitsnede
Een 'biografie' van Rembrandt-tekeningen

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, voorjaar 2019, pp. 12-15

Download
Amsterdam Museum (2019) - Tekeningen uit de collectie Fodor nader bekeken

Het Amsterdam Museum deed in 2018 een succesvolle aanvraag voor een onderzoek naar de papierverzameling van het museum, met name de tekeningen uit de zogenaamde collectie Fodor. Het gaat om een proefproject, waarbij papierrestaurator Fleur van der Woude samenwerkt met studenten kunstgeschiedenis. Het doel is een inventarisatie van de achterstanden in behoud en behandeling van de collectie en het uitwisselen van kennis. De restaurator en de studenten zullen zich bezighouden met vragen over materiaal, techniek, conditie en de wenselijkheid van behandeling. Door kunsthistorisch onderzoek en onderzoek naar de conditie van de voorwerpen aan elkaar te koppelen, stelt het museum een jonge restaurator en kunsthistorici in opleiding in de gelegenheid elkaar al vroeg in hun loopbaan te ontmoeten en van elkaars kennis te profiteren. De resultaten van dit samenwerkingsproject zullen worden gepubliceerd op de website van het Amsterdam Museum onder de noemer AM@work.

©