De doelstelling van het Van der Klaauw Fonds is het verlenen van een financiële bijdrage aan Nederlandse musea en aanverwante instellingen om een jonge afgestudeerde restaurator onderzoek te laten verrichten naar de materiële staat van kunstwerken op papier of op aanverwante dragers. In 2018 werden twee beurzen vanuit dit fonds verstrekt: de ene voor een onderzoek naar de papyrus van Kenna in de verzameling van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, de andere voor een onderzoek naar inkttekeningen van Rembrandt in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het Van der Klaauw Fonds is ondergebracht bij het Ekkart Fonds van de Vereniging Rembrandt.

Hoe werkt het?

Musea die een jonge restaurator onderzoek willen laten doen naar kunstwerken op papier of aanverwante dragers in hun verzameling, kunnen een aanvraag indienen bij de Vereniging Rembrandt. Daarin beschrijven zij onder andere het onderzoeksproject en het beoogde resultaat, bijvoorbeeld een tentoonstelling of publicatie. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de beoordelingscommissie onderzoeksbeurzen. Het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit op basis van het advies van deze commissie over de toekenning. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: 1 april en 1 oktober. Musea die een aanvraag willen doen, worden verzocht van te voren contact op te nemen met de secretaris onderzoeksbeurzen, Gerdien Wuestman (wuestman@verenigingrembrandt.nl).

Rembrandt Zelfportret
LIDMAATSCHAP

Voor € 75 een echte Rembrandt? Word lid en verzamel mee!

Onze lidmaatschappen