Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (2018 en 2020) - De papyrus van Kenna

De 18 meter lange papyrus van de koopman Kenna, gemaakt in de 14de eeuw voor Christus, is het langste dodenboek in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Toch wordt het werk vanwege zijn conditie maar zelden getoond. Niet alleen is de papyrus in het tweede kwart van de 19de eeuw om praktische redenen in 39 vellen geknipt, maar er zijn ook verschillende restauraties uitgevoerd die het werk achteraf bezien geen goed hebben gedaan. In 2018 ontving het museum een beurs waarmee restaurator Alexandra Nederlof onderzoek kon doen voor de restauratie en het behandelen van elf vellen van de serie, waarvan enkele na behandeling te zien waren op de tentoonstelling Goden van Egypte. In 2020 kon restaurator Juliet Baines het project voortzetten dankzij een tweede beurs, waarmee dertien vellen duurzaam worden behandeld en ingelijst. Het uiteindelijke doel van het museum is het behouden en tonen van de gehele papyrus, voor de volgende generaties.


Rijksmuseum, Amsterdam (2018 en 2019) - Een biografie van Rembrandt-tekeningen

In 2018 kreeg het Rijksmuseum een beurs om onderzoek te doen naar de 60 inkttekeningen van Rembrandt in de collectie. Hiermee kon papierrestaurator Aafke Weller vaststellen wat de invloed van bewaaromstandigheden, conservering en tentoonstelling is geweest op de huidige conditie van deze tekeningen. Het onderzoek maakt deel uit van een groter project getiteld Drawing out Rembrandt. In 2019 werden al enkele vondsten geïllustreerd in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt. In hetzelfde jaar kreeg het Rijksmuseum een vervolgbeurs uit het Van der Klaauw Fonds. Zo kon Aafke de tentoonstellingsgeschiedenis, conditie en biografieën van tientallen tekeningen uit de Rembrandtschool uitzoeken. Samen met haar inventarisatie van de geschiedenis van het Rijksprentenkabinet vormen de resultaten een rijke voedingsbodem voor toekomstig onderzoek.

Rp T 1901 A 4520 R Uitsnede
Een 'biografie' van Rembrandt-tekeningen

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, voorjaar 2019, pp. 12-15

Download
Amsterdam Museum (2019) - Tekeningen uit de collectie Fodor nader bekeken

Het Amsterdam Museum deed in 2018 een succesvolle aanvraag voor een onderzoek naar de papierverzameling van het museum, met name de tekeningen uit de zogenaamde collectie Fodor. Het ging om een proefproject, waarbij papierrestaurator Françoise Richard samenwerkte met studenten kunstgeschiedenis. Het doel was een inventarisatie van de achterstanden in behoud en behandeling van de collectie en het uitwisselen van kennis. Naarmate het project vorderde, kwam de focus te liggen op de pasteltekeningen binnen de collectie, die onderzocht zijn op materiaal, techniek, conditie en wenselijkheid van behandeling. Door kunsthistorisch onderzoek en onderzoek naar de conditie van de voorwerpen aan elkaar te koppelen, zijn de studenten vroeg in hun loopbaan in contact gekomen met de restauratiepraktijk. Het museum heeft inzicht gekregen in de staat van de collectie en duidelijke mogelijkheden voorhanden voor verder onderzoek.