Egyptisch dodenboek: de papyrus van Qenna (3)

2021 Rijksmuseum van Oudheden

Onderzoeker(s)
Alexia Melianou
Gesteund in
2021
Voltooid in
2022
Museum
Rijksmuseum van Oudheden

Het onderzoek

Het Rijksmuseum van Oudheden ontving eerder steun voor de eerste twee fasen van het restauratieonderzoek naar het 14de-eeuwse Egyptische dodenboek, de papyrus van Qenna. Alexandra Nederlof en Juliet Baines deden daarin onderzoek naar eerdere restauraties van deze rol van bijna 18 meter, die in de 19de eeuw om praktische redenen in 38 vellen was geknipt. Dat onderzoek leidde tot de restauratie van elf vellen in de eerste en nog eens twaalf vellen in de tweede fase. In deze derde en afsluitende fase restaureerde Alexia Melianou ook de laatste vijftien vellen van het dodenboek en reconstrueerde zij de positie van een selectie van losse fragmenten. Bovendien plaatste ze de gerestaureerde vellen ter conservering tussen UV-werend glas.

Waarom gesteund

Deze laatste stap is een logisch en belangrijk vervolg in het onderzoeks- en restauratieproject van de papyrus van Qenna. Het dodenboek is een belangwekkend en uniek handschrift dat door dit project is veilig gesteld en van 22 juni t/m 4 september 2022 als één geheel in het museum werd getoond in een speciaal hiervoor ingerichte presentatie. De resultaten van het onderzoek en de restauratie werden op internationale symposia gedeeld met externe collega-restauratoren en in verschillende publicaties, waaronder artikelen voor Archeologie Magazine en National Geographic Historia.

Met dank aan

Uitgevoerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Van der Klaauw Fonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!