Invloed van Weense kunstkritieken op het werk van Gustav Klimt

2016 Van Gogh Museum

Onderzoeker(s)
Lisa Smit
Gesteund in
2016
Voltooid in
2018
Museum
Van Gogh Museum

Het onderzoek

In het gemoderniseerde West-Europa van eind 19de en begin 20ste eeuw nam de kruisbestuiving tussen kunstenaars uit verschillende landen flink toe. Ook naar Wenen vond de moderne kunst in die tijd zijn weg. Kunst van onder anderen Jan Toorop, Claude Monet, Auguste Rodin, Henri Matisse en ook van Vincent van Gogh werden er geëxposeerd. Met een beurs uit het Ekkart Fonds deed Lisa Smit onderzoek naar deze moderne artistieke invloeden op de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt en naar de kritische receptie ervan in het Wenen van zijn tijd. Haar onderzoek stond aan de basis van de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt, die van 7 oktober 2022 tot en met 8 januari 2023 in het Van Gogh Museum te zien is. De uitkomsten zijn gepubliceerd in een artikel dat verscheen in de tentoonstellingscatalogus.

Waarom gesteund

Het Van Gogh Museum wil door onderzoek kennis opdoen over de verspreiding en receptie van Van Goghs werk en dat van zijn kring. Met het onderzoek van Lisa Smit is meer kennis ontstaan over de ontvangst van de internationale avant-garde kunst zoals die rond 1900 in Wenen werd getoond en verzameld. Tot die kunst behoorde ook het werk van Van Gogh. De onderzoeksresultaten hebben zo het inzicht verrijkt in de werking Van Goghs invloed op latere generaties.

Met dank aan

Uitgevoerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Ekkart Fonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!

Bulletin

Klimt Waterslangen II detail
Onderzoek als fundament

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2022, pp. 10-12

Download