Kunsthandel Buffa & Zonen in het Singer Laren

2014 Singer Laren

Onderzoeker(s)
Sylvia Alting
Gesteund in
2014
Voltooid in
2016
Museum
Singer Laren

Het onderzoek

In 2013 kreeg het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een groot deel van het archief van kunsthandel Buffa & Zonen in bruikleen van de erven van de laatste eigenaren Joop en Hein Siedenburg. Met kunstenaars en klanten knoopte Joop Siedenburg vaak persoonlijke relaties aan, zo ook met het echtpaar William en Anna Singer, de oprichters van het Singer Museum. Dat hij de Singers daarbij succesvol aan Buffa wist te binden, blijkt wel uit het feit dat zij in deze periode zeker een kwart van hun kunstverzameling via Buffa verwierven. Onderzoeker Sylvia Alting van Geusau bestudeerde voor het Singer Museum dit deel van de collectie. De Buffa-archieven gebruikte ze om ook de bijzondere relatie tussen de Singers en Siedenburg te onderzoeken.

Waarom gesteund

Via de Amsterdamse kunsthandel Frans Buffa & Zonen vonden talloze kunstwerken hun weg naar Nederlandse particuliere en museale collecties. Bestudering van de Buffa-archieven en de relatie met het echtpaar Singer heeft het inzicht in de geschiedenis van de kunsthandel in Nederland verrijkt en ook de kennis over de collectie van het Singer museum aangevuld. De studie was onderdeel van een groter onderzoeksproject van het RKD naar de kunsthandel Buffa & Zonen, waarbij het archief ook digitaal werd ontsloten. Dit project vormde de basis voor de tentoonstelling Schoonheid te koop. Kunsthandel Buffa & Zonen, van 10 september 2016 tot 8 januari 2017, in het Singer Museum.

Met dank aan

Uitgevoerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Ekkart Fonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!

Bulletin

Kunsthandel Buffa
Kunsthandel Buffa en de collectie van Singer Laren

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2016, pp. 10-12

Download