De collectie hedendaagse kunst van Museum Arnhem (1)

2018 Museum Arnhem

Letterfrommyfriends
© Susanne Khalil Yusef
Onderzoeker(s)
Marie Stel
Gesteund in
2018
Voltooid in
2019
Museum
Museum Arnhem

Het onderzoek

In 2018 besloot het Museum Arnhem tot een grootscheepse verbouwing in combinatie met een nieuwe collectiepresentatie. De kunst die vanaf 1980 werd verworven, wordt voortaan thematisch gepresenteerd – met minder nadruk op disciplines en stijlen en meer op de inhoud van de kunstwerken. Zo wil het museum dwarsverbanden binnen de verzameling laten zien. De nadruk in de presentatie ligt daarbij op maatschappelijk engagement, gender, vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met verschillende culturele achtergronden. Kunsthistoricus Marie Stel ontsloot in haar onderzoek de collectie hedendaagse kunst van het museum op deze thema’s. Dat deed zij door de kunstwerken te analyseren op hun inhoudelijke betekenis. Met trefwoorden koppelde zij de werken vervolgens aan algemene thema’s en vraagstukken in de samenleving.

Waarom gesteund

Het project is een goed voorbeeld van toegepast kunsthistorisch onderzoek. Het onderzoek en de gekozen methode van een trefwoordensysteem zijn voor herhaald gebruik geschikt en zullen voor Museum Arnhem ook in de toekomst nog vruchten kunnen afwerpen voor tentoonstellingen en semipermanente opstellingen. Ook andere partijen binnen het kunsthistorisch onderzoeksveld zouden het systeem bij hun onderzoek naar thema’s binnen de moderne en hedendaagse kunst kunnen gebruiken. De onderzoeksresultaten vormen vanaf de heropening van het museum in 2022 de basis voor de presentatie van de deelcollectie kunst vanaf 1980.

Met dank aan

Uitgevoerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!

Bulletin

Steunfafb Museum Arnhem
Drie keer onderzoek voor Museum Arnhem

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, voorjaar 2022, pp. 10-14

Download