Vanuit dit fonds worden musea gesteund bij de uitvoering van collectiegerelateerd, kunsthistorisch onderzoek naar moderne en hedendaagse kunst. In 2017 ontving Museum Arnhem een beurs vanuit dit fonds.


Museum Arnhem (2017) - Een nieuwe collectiepresentatie

Tijdens de sluiting voor een grootscheepse verbouwing neemt Museum Arnhem zijn collecties met hernieuwde aandacht onder de loep. Doel is deze collecties met elkaar en met maatschappelijke vraagstukken te verbinden. Het onderzoek van bursaal Marie Stel richtte zich op de ontsluiting van de collectie hedendaagse kunst. Zij besteedde daarbij aandacht aan verschillende invalshoeken en veranderende betekenissen. Het onderzoek zal resulteren in een online publicatie met een Top 100 uit de beschreven collectie. Deze publicatie biedt inzicht in de geschiedenis en de uitgangspunten van het verzamelbeleid van Museum Arnhem en laat zien hoe het museum de relatie legt tussen kunst en samenleving. De publicatie zal bovendien een uitgangspunt vormen voor de nieuwe collectiepresentatie bij heropening van het museum.

©