Museum Arnhem (2020) - Nederlandse neorealisten en hun internationale netwerk

De vele periodes die Nederlandse neorealisten in het buitenland doorbrachten hebben zonder meer hun kunst beïnvloed. Museum Arnhem vroeg in 2020 een beurs aan waarmee kunsthistoricus Evelien Scheltinga zal onderzoeken hoe de internationale netwerken en relaties van deze kunstenaars eruitzagen. Het is bekend dat er uitwisselingen plaatsvonden, toch is er nooit onderzocht wat zij precies inhielden. Bekende namen als Carel Willink en Wim Schuhmacher passeren de revue, maar ook onderbelichte kunstenaars als Berthe Edersheim worden nader bekeken. Met als uitgangspunt de neorealistische werken die het museum in eigen bezit heeft zal het onderzoek bijdragen aan de nieuwe collectiepresentatie. Ook komt er een top-100 van Interbellum-werken, passend bij het eerder gesteunde onderzoek naar de collectie hedendaagse kunst.

Kröller-Müller Museum (2019) - Art & Project / Depot VBVR

De toonaangevende galerie Art & Project (1968-2001) heeft tijdens haar bestaan een invloedrijke rol gespeeld in de Nederlandse en internationale kunstwereld. Vanuit de persoonlijke kunstcollectie van oprichters Van Beijeren en Van Ravesteijn, genaamd Depot VBVR, kreeg het Kröller-Müller Museum in 2013 ruim driehonderd werken geschonken. Om deze deelcollectie beter te kunnen duiden verdiepte onderzoeker Jip Hinten zich dankzij de beurs van de Vereniging Rembrandt in het zeer nauwkeurige archief van de galerie, in beheer van het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Haar onderzoek, gericht op de geschiedenis, reikwijdte en positie van de galerie, zal resulteren in een artikel in de catalogus van de voor 2023 geplande tentoonstelling over deze galerie.

Museum Arnhem (2017) - Een nieuwe collectiepresentatie

Tijdens de sluiting voor een grootscheepse verbouwing neemt Museum Arnhem zijn collecties met hernieuwde aandacht onder de loep. Doel is deze collecties met elkaar en met maatschappelijke vraagstukken te verbinden. Het onderzoek van bursaal Marie Stel richtte zich op de ontsluiting van de collectie hedendaagse kunst. Zij besteedde daarbij aandacht aan verschillende invalshoeken en veranderende betekenissen. Het onderzoek zal resulteren in een online publicatie met een top-100 uit de beschreven collectie. Deze publicatie biedt inzicht in de geschiedenis en de uitgangspunten van het verzamelbeleid van Museum Arnhem en laat zien hoe het museum de relatie legt tussen kunst en samenleving. De publicatie zal bovendien een uitgangspunt vormen voor de nieuwe collectiepresentatie bij heropening van het museum.

Marie Stel voor het werk van Susanne Khalil Yusef Letters from my friends uitsnede
Een duik in de collectie

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2019, pp. 14-17

Download