Papierverzameling uit de collectie Fodor

2019 Amsterdam Museum

Onderzoeker(s)
Françoise Richard
Gesteund in
2019
Voltooid in
2020
Museum
Amsterdam Museum

Het onderzoek

In 2019-20 deed papierrestaurator Françoise Richard voor het Amsterdam Museum onderzoek naar de papierverzameling van met name de tekeningen uit de zogenaamde collectie Fodor. In dit pilotproject, dat mede bedoeld was om achterstanden in het behoud van de collectie bij het museum inzichtelijk te maken, werkte zij samen met studenten kunstgeschiedenis. Op die manier werd kunsthistorisch onderzoek gekoppeld aan onderzoek naar de conditie van de bladen. In een aantal bijeenkomsten deelden de restaurator, studenten en conservatoren hun bevindingen met elkaar, met als gevolg een verdieping in het begrip van de tekeningen.

Waarom gesteund

Door de samenwerking kregen kunsthistorici in opleiding en een jonge restaurator de kans elkaar al vroeg in hun professionele bestaan te ontmoeten. Op die manier konden zij van elkaars kennis en kwaliteiten profiteren. Inhoudelijk heeft de kennisuitwisseling geresulteerd in een gecombineerde kunsthistorische en materiaaltechnische ontsluiting van de onderzochte tekeningen. Het Amsterdam Museum kreeg door het project ook een beter zicht op de stand van zaken met betrekking tot het behoud van de kunstwerken en voorstellen voor verder onderzoek.

Met dank aan

Uitgevoerd met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Van der Klaauw Fonds)

Vragen

Valt je iets op? Of wil je meer weten over dit onderzoek? Laat het ons weten!