Voorwaarden

Met jouw inzending geef je toestemming aan de Vereniging Rembrandt om de inzending vrij te gebruiken. Denk naast gebruik op deze website aan gebruik op sociale media en in publiekscampagnes. De Vereniging Rembrandt behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren, zonder opgaaf van redenen. De Vereniging Rembrandt heeft tevens het recht om bijdragen te verwijderen of te wijzigen. Als je verlangt dat jouw inzending van onze website of andere door de Vereniging Rembrandt gebruikte digitale communicatieplatforms wordt verwijderd, zullen wij binnen een redelijke termijn aan dit verzoek voldoen.

Privacy

Om jouw privacy te beschermen, vermeldt de Vereniging Rembrandt bij de inzending alleen jouw voornaam en woonplaats. Ben je geen lid van de Vereniging Rembrandt? Dan gebruiken wij jouw e-mailadres uitsluitend voor communicatie met betrekking tot de inzending, tenzij je ervoor hebt gekozen onze nieuwsbrief te ontvangen. Jouw e-mailadres zal nooit aan derden worden gegeven.

Bekijk ook

Merels Rembrandt is Petrus

Merel
20210305 Rembrandt Merel 074 verkleind