De kunst van het kiezen

In De Collectie Verrijkt worden ruim 350 schilderijen en beelden getoond. Dat is iets meer dan tien procent van wat Museum Boijmans Van Beuningen aan schilderijen en sculpturen bezit. Daar zijn wereldberoemde werken bij, zoals de Marskramer van Jeroen Bosch, of Rembrandts Titus aan de lezenaar, of Magritte’s Verboden af te beelden. Die topstukken zijn uiteraard altijd te zien. En dan is er die overvloed om uit te kiezen. Sterke combinaties onderstrepen de kracht en de betekenis van het getoonde, verkeerde combinaties kunnen ook het beste werk vermoorden. In het gunstigste geval zijn zalen mooie en zinvolle ensembles, en krijgt elk getoond werk de kans om optimaal te functioneren. Soms valt een voortreffelijk stuk af: een zaal wordt te vol. Of het formaat is een probleem: het werk is te groot of te klein. Soms is ook de conditie niet goed, en was er geen gelegenheid om daar iets aan te doen. Soms is een werk wel interessant, maar niet eigenhandig: dan gaan belangrijke originelen voor. En dan is er het criterium van het concept dat aan de keuze ten grondslag ligt en betekenis aan het geheel verleent. Maar de laatste toets is toch de smaak van de samensteller. Want kiezen is meer dan een kwestie van kennis en presentatie alleen. In deze zaal zijn een paar werken gehangen die in de presentatie niet mee mochten doen. Te groot, te klein, niet eigenhandig. Of: wel in de voorselectie maar uiteindelijk geschrapt.

Te zien

Bekijk ook

Zaal 3

zaal 3
LS 17 06 2011 Collectie Verrijkt 013