De avant-garde

Museum Boijmans van Beuningen heeft een heel bijzondere staat van dienst wat de moderne en eigentijdse kunst betreft. Het was het eerste museum in Nederland met een Van Gogh, en ook de eerste Picasso in Nederlands openbaar kunstbezit werd aan Museum Boijmans geschonken. Kandinsky’s Lyrisches uit 1911 kwam al in 1932 als bruikleen van Marie Tak van Poortvliet naar Rotterdam en werd door haar in 1936 aan het museum nagelaten. Mondriaans Compositie met geel en blauw uit 1929 werd in het jaar van ontstaan op voorspraak van directeur Hannema door enkele particulieren voor Museum Boijmans gekocht. Dit alles gebeurde juist in de jaren dat deze kunstenaars, die hadden gebroken met het afbeelden van de zichtbare wereld, in nazi-Duitsland als ‘ontaard’ werden gekwalificeerd en waarin hun werk uit de musea werd verwijderd. Na de oorlog keerde het tij: de gesmade avant-garde werd in ere hersteld en haar kunstenaars werden gehuldigd als de enige ware vertegenwoordigers van de moderne tijd. Inmiddels is ook dat beeld weer wat genuanceerd.

Te zien

Bekijk ook

Zaal 32

zaal 32
Zaal 32 zaalfoto