Getijdenboek van Pompejus Occo Allard Pierson Universiteit van Amsterdam hs XXX E 118 c iets verkleind
16 januari 2020

Allard Pierson verwerft handschriften met 'paradijselijke' herkomst

Het Allard Pierson in Amsterdam is er met steun van de Vereniging Rembrandt in geslaagd twee manuscripten aan zijn collectie toe te voegen waar liefhebbers van de miniatuurkunst zich helemaal in kunnen verliezen. Dankzij hun opmerkelijke eigendomsinscripties geven deze werken bovendien meer inzicht in wat een befaamde Amsterdamse bibliofiel 500 jaar geleden thuis op de plank had staan.
Liefde voor detail

Beide manuscripten, een gebeden- en getijdenboek (getijden zijn gebeden die op vaste tijden van de dag werden uitgesproken), zijn gemaakt rond 1500 in West-Vlaanderen, vermoedelijk in Gent. Ze zijn elk niet veel groter dan een spel kaarten en omdat ze zijn voorzien van uitvoerig gedecoreerde initialen, randversieringen en andere verluchtingen, vormen ze een bron van groot kijkgenot.

Getijdenboek van Pompejus Occo Allard Pierson Universiteit van Amsterdam hs XXX E 118 a detail

Detail van een pagina in het getijdenboek met daarop een 16de- eeuwse eigendomsinscriptie

‘Dit boek hoert poppius occo tamsterdam int paradys’

Het getijden- en gebedenboek zijn voor het museum extra interessant omdat ze behoren tot de weinig bewaard gebleven manuscripten waarvan zeker is dat ze in de 16de eeuw in Amsterdams particulier bezit waren. In dit geval gaat het om de omvangrijke bibliotheek van de bankier Pompejus Occo (1483-1537) in zijn huis Het Paradijs aan de Kalverstraat. Dat weten wij dankzij eigendomsnotities in deze boeken, die stammen uit de tijd van Occo zelf.

Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson: ‘Deze manuscripten zijn zeldzame restanten van de befaamde bibliotheek van Pompejus Occo, waaruit wij tot nu toe nog maar twee werken kenden. Occo stelde zijn omvangrijke boekerij vrij ter beschikking aan Amsterdamse humanisten, kunstenaars en drukkers. Zo droeg hij sterk bij aan de culturele opgang van de stad. De manuscripten werpen nieuw licht op deze bibliotheek uit de vroege 16de eeuw die zich op een steenworp afstand bevond van waar nu het Allard Pierson staat, de erfgenaam van de stadsbibliotheek.’

Met dank aan

Deze aankoop is mogelijk gemaakt met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Middeleeuwen en Renaissance en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de Vrienden van het Allard Pierson.

Meer weten? Klik hier.

Laatste nieuws