Erfstelling

U kunt de Vereniging Rembrandt benoemen tot (mede-)erfgenaam. In dit geval ontvangt de Vereniging Rembrandt uw gehele nalatenschap of een door u vastgesteld percentage of breukdeel hiervan. Wanneer de Vereniging Rembrandt wordt benoemd tot enig erfgenaam, blijft de mogelijkheid bestaan om legaten aan dierbaren of andere goede doelen toe te kennen.


Legaat

U kunt de Vereniging Rembrandt ook begunstigen via een legaat. Het gaat dan om een vastgesteld geldbedrag of een specifiek goed. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan de Vereniging Rembrandt nalaten.


Kunstwerken nalaten

Het is ook mogelijk de Vereniging Rembrandt kunstwerken na te laten. Als u hiertoe besluit, dan zullen wij deze werken met de grootst mogelijke zorg proberen te plaatsen in het op dat moment meest passende museum. In het geval plaatsing in een museale omgeving niet lukt dan behoudt de Vereniging Rembrandt zich het recht voor deze werken te verkopen. De opbrengst wordt dan toegevoegd aan ofwel de algemene middelen ofwel het Themafonds van uw interessegebied. Mocht u een Fonds op Naam hebben opgericht, dan is het mogelijk de opbrengst hieraan toe te voegen.

Voorlater Vereniging Rembrandt2 1
Een uitzonderlijke nalatenschap

Tekst over de nalatenschap van de heer H.J.G. den Boer uit de publicatie Voor later. Nalaten aan de Collectie Nederland (2017).

Download
Fonds op Naam

Met een nalatenschap van tenminste € 75.000 kunt u bij de Vereniging Rembrandt een Fonds op Naam oprichten. U bepaalt de naam en, in samenspraak met de Vereniging Rembrandt, de doelstelling van het fonds. Het fonds kan worden besteed aan de ondersteuning van kunstaankopen, onderzoek en restauraties. Mocht het fonds worden ingezet voor het realiseren van een kunstaankoop, dan zal de naam van uw fonds in het museum altijd vermeld blijven bij het kunstwerk dan wel kunstwerken waaruit de aankoop bestaat. Als u van plan bent een Fonds op Naam op te nemen in uw testament dan kunt u wellicht overwegen om dit al bij leven in te laten gaan zodat u nog van uw schenking kunt genieten.

Rembrandtfondsen
Fiscale voordelen: ANBI en kwijtscheldingsregeling

De Vereniging Rembrandt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is uw erfstelling of legaat volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daarnaast is het van belang om te weten dat het dankzij de kwijtscheldingsregeling mogelijk is successierechten geheel of gedeeltelijk te betalen met kunstwerken. Voorwaarde is dat die kunstwerken van nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang zijn en deel uitmaken van dezelfde nalatenschap waarover successierechten moeten worden betaald. De kunstwerken worden dan overgedragen aan de Staat der Nederlanden, die ze een plaats geeft in een museum of andere openbare instelling. De zogenaamde ‘inleverwaarde’ wordt vastgesteld op 120% van de taxatiewaarde. Voor meer informatie, zie onderstaand artikel.

Willink Uitzicht Op Baai
Betaling van successierechten met kunstwerken

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, zomer 2009, pp. 8-10

Download
Code Nalaten

De Vereniging Rembrandt onderschrijft de Code Nalaten. Deze code functioneert als leidraad voor organisaties die via nalatenschappen fondsen verwerven of verkrijgen, en beschrijft zowel de wettelijke verplichtingen die de fondsenwervende instellingen na moeten komen als de gedragslijn waar individuele fondsenwervers zich aan moeten houden. Integriteit, kwaliteit en transparantie zijn daarbij de kernwaarden.

Contact

Hebt u vragen of wilt u advies over nalaten aan de Vereniging Rembrandt? Neem gerust contact met mij op.

Leonie Pels Rijcken, secretaris
(070) 427 17 20
pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl

Op de hoogte blijven?

Als u zich hier aanmeldt, krijgt u bericht wanneer de Vereniging Rembrandt een nieuwe aankoop heeft helpen realiseren. Ook ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief met het allerlaatste verenigingsnieuws.

Vul hier uw e-mailadres in en meld u aan!
Aanmelding is mislukt, probeer opnieuw.
Dank u wel voor uw inschrijving.