Komt mijn aanvraag in aanmerking?

Alleen kunstwerken komen voor een aanvraag in aanmerking. In beginsel steunt de Vereniging Rembrandt niet de aankoop van manuscripten, archivalia, het gedrukte boek en naturalia. Het belangrijkste criterium voor steunverlening is de waarde die het te verwerven object als kunstwerk toevoegt aan het Nederlands openbaar kunstbezit. Om die reden kunnen alleen geregistreerde (publieke) musea een aanvraag voor steunverlening indienen. In ruil voor de verleende steun verlangt de Vereniging Rembrandt bovendien een aantal tegenprestaties. Meer weten? Klik op onderstaande knop.

Beoordelingscriteria & schenkingsvoorwaarden
Deadlines

Het aanvraagformulier wordt opgestuurd na telefonisch contact met de directeur van de Vereniging Rembrandt. De aanvraag moet drie weken voor een bestuursvergadering worden ingediend - de vergaderdata staan hieronder. Is er haast bij een aanvraag? Eventueel kan een spoedprocedure in gang worden gezet.

Vergaderdata bestuur

8 februari 2024
5 april 2024
24 mei 2024
20 september 2024
22 november 2024

Contact

Geert-Jan Janse, directeur
(070) 427 17 20

Bekijk ook

Onderzoeksbeurzen

Onderzoeksbeurzen
Marije Sennema GRID Nienke Maat iets minder verkleind
© Nienke Maat