El Anatsui met mensfiguur
Vereniging 29 december 2020

2020 in getallen

In het afgelopen jaar is voor de Vereniging Rembrandt één ding bovenal duidelijk geworden: onze openbare kunstcollecties zijn een onmisbare bron van kracht en inspiratie. Wij hebben in 2020 dan ook met volle overtuiging aan dit gezamenlijke bezit voortgebouwd. Dat deden wij samen met onze ruim 16.000 leden, die dankzij nieuwe digitale mogelijkheden gelukkig minder ver weg waren dan in het voorjaar nog werd gevreesd.
Van Baburen Granida en Daifilo iets verkleind
18 gesteunde aankopen

Met dank aan haar leden en begunstigers kon de Vereniging Rembrandt in 2020 achttien kunstaankopen helpen realiseren. Met € 1.700 was de minste steun nodig voor de aankoop van een 18de-eeuws gegraveerd schutterijglas ter plaatsing in het Amsterdam Museum en met € 377.600 de meeste steun voor de verwerving van een 17de-eeuws geschilderd liefdesverhaal door het Centraal Museum.

Clear Channel Outdoor Utrecht v3 verkleind
208 ingezonden favorieten

Voor de actie Kunst die je bijblijft die de Vereniging Rembrandt tijdens de eerste coronalockdown startte, hebben ruim 200 leden en sympathisanten hun favoriete kunstwerk ingezonden. Drie genereuze media-exploitanten boden de Vereniging kosteloos ruimte om tijdens deze actie aandacht te genereren voor haar missie.

Restauratie Schouten dioramas 12
10 restauratiebijdragen

In 2020 heeft de Vereniging Rembrandt in totaal tien keer steun verleend aan restauratie, meer dan twee keer zo vaak als in 2019. Met de bijdrage die het Tropenmuseum ontving kon het twee 19de-eeuwse diorama's in oorspronkelijke staat terugbrengen.

Groninger Museum Sichterman 7 verkleind
9 digitale museumontvangsten

De beperkende coronamaatregelen daagden de Vereniging Rembrandt uit op zoek te gaan naar nieuwe manieren om in verbinding te blijven met haar leden. Eén van die manieren werd gevonden in het organiseren van livestreams vanuit musea. In totaal werden negen van dit soort digitale museumontvangsten gehouden, waarvan drie als aflevering van Rembrandt on tour. (afgebeeld is de livestream vanuit het Groninger Museum)

Letterkast van Werkman
7 onderzoeksbeurzen

De Vereniging Rembrandt verstrekte in 2020 in totaal zeven onderzoeksbeurzen. Eén ervan ging naar GRID Grafisch Museum dat met de beurs onderzoek laat uitvoeren naar de recent geschonken drukkerij-inventaris van kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. (afgebeeld is de letterkast uit deze inventaris)

SCHILDERIJENKAMER BENNO 8
45 gesteunde collectiepresentaties

In april nam de Vereniging Rembrandt het initiatief voor de actie De kracht van onze Nederlandse collecties. Samen met de Turing Foundation hielp zij 45 musea door heel Nederland bij het uitlichten van de verrassende rijkdom van hun verzamelingen. (afgebeeld is de collectiepresentatie in Het Westfries Museum)

Website nalaten aan cultuur
1 nieuwe website

Op 16 december lanceerden de Vereniging Rembrandt en acht andere prominente culturele instellingen gezamenlijk een website waarmee zij aandacht willen genereren voor nalaten aan cultuur. Het is de bedoeling dat ook andere culturele instellingen zich bij dit initiatief aansluiten. Met een zo breed mogelijk draagvlak kan het nieuwe platform een prachtige positieve stimulans geven om cultuur nog meer op het vizier van aanstaande nalaters te krijgen.