De onderzoeksbeurzen van de Vereniging Rembrandt hebben een tweeledig doel: musea helpen bij het op peil houden van hun kennis van de collectie en jonge onderzoekers in de gelegenheid stellen ervaring op te doen in het museale werkveld.


Zes fondsen voor museaal onderzoek

De Vereniging Rembrandt heeft zes fondsen met collectiegerelateerd onderzoek in de doelstelling. Het oudste hiervan is het Ekkart Fonds. Voor een beurs uit dit fonds dient de kandidaat een beginnende onderzoeker te zijn die in de regel niet ouder is dan 35 jaar. Voor de overige beurzen komen ook onderzoekers met enige ervaring in aanmerking, maar zij zijn bij voorkeur ook niet ouder dan 35 jaar. Alle onderzoeksbeurzen uit deze fondsen hebben een maximumhoogte van € 20.000. De meeste van deze fondsen hebben specifieke bepalingen opgenomen bij steunverlening aan museaal onderzoek. Ga naar de betreffende fondsenpagina's om te weten welke dat zijn. Hier staan ook de beurzen die in het verleden vanuit de fondsen zijn verstrekt.

Aanvraag indienen?

Musea die van de Vereniging Rembrandt een beurs willen ontvangen voor collectiegerelateerd onderzoek, dienen hiervoor een aanvraag in bij de Vereniging Rembrandt. Daarin beschrijven zij onder andere het onderzoeksproject en het beoogde resultaat, bijvoorbeeld een tentoonstelling of publicatie. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de beoordelingscommissie onderzoeksbeurzen. Het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit op basis van het advies van deze commissie over de toekenning. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: 1 april en 1 oktober. Musea die overwegen een aanvraag te doen, worden verzocht van te voren contact op te nemen met de secretaris onderzoeksbeurzen, Hilbert Lootsma. Zijn contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Download Reglement museale onderzoeksbeurzen

Een beurs voor promovendi

Claudine de With Beurs

In 2017 werd de Claudine de With Beurs opgericht, ter nagedachtenis van de in dat jaar overleden oprichtster van de Caius Cirkel en lid van de raad van adviseurs van de Vereniging Rembrandt. Claudine deed promotieonderzoek naar de relatie tussen kunst en geld, maar overleed voordat zij haar proefschrift kon afronden. De naar haar vernoemde beurs is bedoeld voor promovendi aan een Nederlandse universiteit die voor hun proefschrift onderzoek doen naar een kunsthistorisch of aanverwant onderwerp en een extra bijdrage nodig hebben bij de voltooiing daarvan. Een beurs bedraagt maximaal € 2.500.


Aanvraag indienen?

Promovendi die financiële steun nodig hebben voor de afronding van hun promotieonderzoek kunnen een aanvraag indienen bij de Vereniging Rembrandt. De aanvrager dient hierin onder andere een beschrijving te geven van het onderzoeksproject en van het specifieke deel waarvoor steun wordt gevraagd. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de beoordelingscommissie onderzoeksbeurzen. Het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit op basis van het advies van deze commissie over de toekenning van de beurs. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: 1 april en 1 oktober. Promovendi die een aanvraag willen doen, worden verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris onderzoeksbeurzen, Hilbert Lootsma. Zijn contactgegevens staan hieronder.

Download Reglement Claudine de With Beurs

Contact

Hilbert Lootsma, tekstschrijver en secretaris onderzoeksbeurzen

(070) 427 17 20
lootsma@verenigingrembrandt.nl

©