20220401 191830
Vereniging 1 april 2022

Voorjaarsnummer Bulletin verschenen

Onlangs ontvingen onze leden het voorjaarsnummer van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt. Op de voorkant prijkt deze keer de albasten sculptuur van Anish Kapoor die het Kröller-Müller Museum recent met steun van de Vereniging Rembrandt heeft weten te verwerven.

Verrijking en bescherming

Naast het werk van Kapoor en andere spectaculaire aankopen zoals de vier prenten van Mary Cassat en Baders met groene kleedcabine en schippers met rode broek van Max Beckmann, is er in dit Bulletin ook aandacht voor de aankoop van Rembrandts Vaandeldrager. Sybrand Buma bespreekt het recent gepresenteerde rapport Onvervangbaar & Onmisbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland.