Dcst7168
Persbericht 19 december 2019

Minister onderschrijft conclusie commissie Pechtold

Op 17 december reageerde minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op het rapport Van terughoudend naar betrokken van de commissie Pechtold. Zij onderschrijft de conclusie van de commissie dat er betere bescherming nodig is voor belangrijk cultureel erfgoed in particulier bezit en stelt daarvoor nieuwe, minder terughoudende beleidsregels op: ‘De Collectie Nederland is nooit af. Wat we voor Nederland bewaren, moet met de tijd meegaan. Ik wil voorkomen dat belangrijke stukken naar het buitenland verdwijnen.’

De commissie Pechtold was op initiatief van de minister ingesteld naar aanleiding van de verkoop van een belangrijke voorstudie van Rubens uit het bezit van de koninklijke familie in januari van dit jaar. Vijf juristen en kunsthistorici, onder wie Alexander Pechtold en Fusien Bijl de Vroe, bogen zich over de vraag of de huidige wetgeving wel volstaat om belangrijk erfgoed in particulier bezit voor Nederland te behouden.

Deskundigencommissie

De belangrijkste aanbeveling in het rapport is de benoeming van een onafhankelijke, vaste deskundigencommissie die het cultuurgoed in Nederland verder in kaart zal brengen en zal zorgen voor een effectievere bescherming van dat erfgoed. Ook pleitte de commissie voor het ontwikkelen van een model om de internationale marktwaarde van een cultuurgoed of verzameling te bepalen, voor het geval deze aan de Nederlandse overheid te koop wordt aangeboden. Deze en andere aanbevelingen worden overgenomen door minister Van Engelshoven.

Klik hier voor het volledige rapport van de commissie Pechtold en hier voor de reactie van minister Van Engelshoven.


Foto: Randy Da-Costa