Foto voor Fonds Fusien
Persbericht 1 juni 2022

Afscheid directeur Fusien Bijl de Vroe bij de Vereniging Rembrandt

Ter gelegenheid van het vertrek van Fusien Bijl de Vroe (66) als directeur van de Vereniging Rembrandt was maandagavond 30 mei in de Lutherse Kerk een symposium met als thema De kracht van het delen. Fusien laat de Vereniging Rembrandt, die al bestaat sinds 1883, op een hoogtepunt achter. Met bijna 17.000 leden is de Vereniging groter dan ooit, en 2021 was een recordjaar met een steunverlening van ruim 23,5 miljoen euro aan bijna dertig musea door heel Nederland.

Het directoraat van Fusien Bijl de Vroe stond in het teken van groei en vernieuwing. Waar de Vereniging Rembrandt de musea in de periode van 2001-2010 met gemiddeld nog geen 1,8 miljoen euro steunde, was de gemiddelde steunverlening in de jaren 2011-2021 ruim 6 miljoen euro per jaar. Als directeur wist Fusien de zichtbaarheid van de Vereniging te vergroten, het bureau te professionaliseren, en een ledengroei van ruim 11.000 tot bijna 17.000 te bewerkstelligen. Eind 2021 bedroegen de reserves van de Vereniging ruim 56 miljoen euro, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 2011.

In de periode dat Fusien de Vereniging Rembrandt leidde, is het Nederlands openbaar kunstbezit verrijkt met ongeveer 300 kunstwerken en objecten van toegepaste kunst. De grootste bijdrage was 15 miljoen euro voor de aankoop van De vaandeldrager van Rembrandt door het Rijksmuseum in 2021, de kleinste bijdrage was 750 euro voor de verwerving van een likeurkaraf van Andries Copier, in 2014 gekocht door het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Onder de gesteunde aankopen uit de laatste jaren bevinden zich ook vele werken van niet-Nederlandse kunstenaars, onder wie Edvard Munch, Max Beckmann en Paula Rego.

Daarnaast tekende Fusien voor een aantal vernieuwingen. Waar de Vereniging Rembrandt voorheen uitsluitend aankopen voor musea steunde, draagt zij nu ook bij aan wetenschappelijk onderzoek en restauraties. Door differentiatie van lidmaatschappen, het organiseren van ontvangsten door het hele land en de oprichting van cirkelgezelschappen in verschillende provincies wist Fusien nieuwe doelgroepen aan de Vereniging te binden. Met tentoonstellingen, acties, mediaoptredens en een professionele website waarop alle gesteunde aankopen sinds 1883 zijn te zien, zette zij de Vereniging Rembrandt nadrukkelijk in de schijnwerpers.

Op het symposium nam Fusien afscheid van museumdirecteuren en -conservatoren. Na afloop van de avond werd de instelling van een nieuw Fonds op Naam bekendgemaakt – het Fonds Fusien – met als doel, geheel in de geest van de vertrekkende directeur, Nederlandse musea te stimuleren hun collecties onderling nog meer te delen. De Collectie Nederland is tenslotte van ons allemaal. Het laatste optreden van Fusien als directeur van de Vereniging Rembrandt is op de Algemene Ledenvergadering op 25 juni in Utrecht. Zij wordt opgevolgd door Geert-Jan Janse (39).

Voor een interview met de vertrekkend directeur kunt u contact opnemen met Nienke Bloemers, hoofd Merk & Markt:

[email protected]