1908 Melkmeisje
16 januari 2020

Canon Nederlandse kunst bewijst: Vereniging Rembrandt steunt de absolute top

Museumprofessionals hebben recent in samenwerking met het publiek een lijst samengesteld van de honderd belangrijkste kunstwerken uit de Nederlanden in de periode 1350-1750. Dertig daarvan bevinden zich nog steeds (of weer) in Nederland en dat is voor een groot deel te danken aan de Vereniging Rembrandt. Zij steunde de aankoop van maar liefst tien van die werken.
Codart Canon

De voorselectie van de canon werd gedaan door kunstexperts die zijn aangesloten bij de internationale netwerkorganisatie CODART (Curators of Dutch and Flemish Art). Zij stelden voorafgaand een aantal spelregels op. Om te voorkomen dat er vrijwel uitsluitend schilderijen in de canon zouden komen, stelden zij de aantallen per kunstvorm vast: zestig schilderijen, tien tekeningen, tien prenten, tien sculpturen en tien werken van toegepaste kunst. Ook werd afgesproken dat ensembles, zoals de met schilderijen bekleedde Oranjezaal in Huis ten Bosch te Den Haag, tellen als één kunstwerk.

Cijfers

Van de in de canon opgenomen unieke werken – van prenten bestaan in de regel meerdere exemplaren – bevinden zich er dertig in Nederland en twaalf in België. De rest is verspreid over museale collecties in andere Europese landen en de VS. Vijf van de dertig in Nederland te bewonderen werken uit de canon bevinden zich nog op de plek waarvoor ze zijn gemaakt, zoals het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft en de 14de-eeuwse kroonluchter in de Walburgiskerk te Zutphen, de overige 25 bevinden zich in museale collecties.

De Vereniging Rembrandt en de canon

Negentien van deze 25 werken zijn via aankoop in onze musea terechtgekomen. Bij maar liefst tien daarvan bood de Vereniging Rembrandt onmisbare steun (zie het overzicht hieronder). Interessant is dat drie van deze aankopen nog in deze eeuw zijn gedaan, wat aangeeft dat de Vereniging Rembrandt nog steeds helpt bij de verwerving van absolute topkunst.

Overzicht

Laatste nieuws