Komt mijn aanvraag in aanmerking?

Is er in uw museum een beeldbepalend kunstwerk of object van toegepaste kunst dat vanwege zijn conditie niet of niet optimaal wordt getoond? Als u dat werk wilt laten restaureren, kunt u een aanvraag bij de Vereniging Rembrandt doen voor een bijdrage aan de restauratiekosten. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit kunsthistorici en deskundigen op het gebied van restauratie, waarna het bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit over de toekenning van de bijdragen. Voorbeelden van eerder gesteunde restauraties zijn hier te vinden en in ons Bulletin.

Beoordelingscriteria & schenkingsvoorwaarden
Deadlines

Het aanvraagformulier wordt opgestuurd na telefonisch contact met de secretaris van de restauratiecommissies. Er zijn twee beoordelingsrondes per jaar, waarvan de uiterste inlevertermijnen 1 april en 1 oktober zijn. Voor een vlotte afhandeling verzoeken wij musea hun aanvraag ruim daarvoor in concept toe te sturen.

Contact

Gerdien Wuestman, wetenschappelijk redacteur/secretaris restauraties
(070) 427 17 20
[email protected]

Communicatiekit VriendenLoterij Restauratiefonds

Heeft uw museum een bijdrage ontvangen vanuit ons VriendenLoterij Restauratiefonds? Download hier de communicatiekit met logo en animatie om te gebruiken in alle on- en offline communicatie rond de restauratie. Een toelichting is ook toegevoegd.

Download Communicatiekit
Gesteund

Restauraties

Bekijk ook

Bevordering collectiemobiliteit

Bevordering collectiemobiliteit
Tomas Mutsaers Boijmans Depot Rembrandt 005
© Thomas Mutsaers