Nieuwe ronde

In 2022 organiseerden de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation de actie ‘Buitenkans’, met de presentaties Titus is weer thuis in Museum Rembrandthuis en Giorgio Morandi in Nederland in Museum Belvédère als resultaat. Dit jaar wordt een tweede ronde gestart.

Waarom deze actie?

De Nederlandse musea herbergen samen een onvoorstelbare collectie. Door werken onderling uit te lenen wordt die rijkdom beter zichtbaar en toegankelijk. Met de actie ‘Buitenkans’ willen de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation samenwerkingen op het gebied van collectiemobiliteit ondersteunen en musea kansen bieden bij het bereiken van een nieuw publiek.

Wat houdt de actie in?

Musea worden in de gelegenheid gesteld een presentatie rond één iconisch werk te organiseren of een thematische presentatie met een aantal werken uit Nederlandse museale collecties. Denk aan een groep kunstwerken van dezelfde maker, van een bepaalde stroming of met een gemeenschappelijke thematiek. Om een hereniging van twee pendanten, een confrontatie, een bruikleen die verschillende objecten uit de eigen verzameling met elkaar verbindt – alles mag, zolang de presentatie maar een relatie heeft met de collectie van het museum of de stad/regio waar het museum is gevestigd. 

Let op: de bijdrage is bedoeld om nieuwe projecten mogelijk te maken, en is dus niet bestemd voor reeds geplande tentoonstellingen. De presentatie dient uiterlijk 1 januari 2027 van start te gaan. 

Welke kosten worden gedekt?

De Turing Foundation en de Vereniging Rembrandt stellen een dekkend budget ter beschikking aan de musea die met het beste haalbare voorstel komen. De musea met de meest aansprekende plannen zullen een bedrag krijgen om de beoogde presentatie te realiseren. Te denken valt aan transport-, verzekerings- en inrichtingskosten, kosten voor educatie, een kleine publicatie, beveiliging en kosten voor marketing- en communicatie.

Hoe werkt het?

De eerste selectie zal plaatsvinden naar aanleiding van een beknopt voorstel in de vorm van een persbericht, waarvan de uiterste inleverdatum 1 oktober 2024 is. Uit dit bericht blijkt duidelijk waarom nu juist deze bruikleen of selectie bruiklenen (nieuw) publiek op de been krijgt. Voorarfgaand is door aanvrager een eerste lichte haalbaarheidstoets bij de beoogde bruikleengever gedaan. De musea met de geselecteerde voorstellen kunnen vervolgens een plan uitwerken en indienen voor de definitieve selectie. 

Contact

Neem vóór het indienen van uw voorstel contact op met Hilbert Lootsma, hoofd Inhoud & Communicatie bij de Vereniging Rembrandt, of Margreet Korsten, directeur Kunst, Lepra, Financiën bij de Turing Foundation. U ontvangt dan een bijlage met informatie over de wijze van indienen, een voorbeeld van een voorstel, de voorwaarden (tijdslijn) en de beoordelingscriteria. 

Hilbert Lootsma
(070) 427 17 20
[email protected]

Margreet Korsten
(020) 520 00 10
[email protected]

Gesteunde presentaties uit de vorige ronde

Achtergrond

Interview

Titus komt weer thuis

Milou Halbesma, directeur van Museum Rembrandthuis, en Sandra Kisters, directeur Collectie en Onderzoek van Museum Boijmans Van Beuningen, over Rembrandts Titus aan de lezenaar en het belang van het delen van collecties.

Naar het interview
Stillevenkunst

Morandi en Nederland

In Museum Belvédère was in de zomer van 2024 de tentoonstelling Giorgio Morandi in Nederland te zien. De titel maakt nieuwsgierig: wat had deze beroemde Italiaanse schilder met Nederland?

Meer over Morandi
Bekijk ook

Fonds Fusien

Fonds Fusien
HKM Kamer Nederlands Tegelmuseum 2019