Museum Helmond (2018) – Technisch onderzoek naar Lucas Gassel

In het voorjaar van 2020 opende in Museum Helmond een tentoonstelling over de 16de-eeuwse schilder Lucas Gassel. Gassels oeuvre is klein en over zijn werkwijze is nagenoeg niets bekend. Om meer te weten over zijn techniek en atelierpraktijk, vroeg Museum Helmond een beurs aan waarmee Anna Koopstra materiaaltechnisch onderzoek kon uitvoeren naar vier gesigneerde of toegeschreven schilderijen op paneel. Dit onderzoek leverde een schat aan informatie op over de karakteristieke stijlkenmerken van Gassel, waarmee mogelijk nieuwe toeschrijvingen kunnen worden gedaan van werken die thans als anoniem zijn gecatalogiseerd. De bevindingen van het onderzoek zijn verwerkt en toegankelijk gemaakt voor het publiek in de tentoonstellingscatalogus.

Meer over dit onderzoek
Bonnefantenmuseum (2016) – De Meester van Elsloo

De afgelopen eeuw zijn circa 200 werken toegeschreven aan de Meester van Elsloo, de noodnaam voor een getalenteerde laat 15de-eeuwse beeldsnijder wiens ware identiteit nog altijd ongewis is. De beelden kennen aanzienlijke stijlverschillen en kunnen onmogelijk door één kunstenaar gemaakt zijn. Kunsthistorica Cynthia Osiecki kon dankzij een beurs van de Vereniging Rembrandt orde scheppen in de toeschrijvingschaos. Zij wist een kernoeuvre van de Meester van Elsloo te destilleren en onderscheid te maken in werken van andere ateliers in de regio Maas-Rijn. De onderzoeksresultaten dienden als voorbereiding voor de tentoonstelling Meester van Elsloo. Van eenling naar verzameling in het Bonnefantenmuseum. Ook was Cynthia coauteur van de tentoonstellingscatalogus.

Meester van elsloo bulletin
De Meester van Elsloo ontrafeld

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, najaar 2018, pp. 24-25

Download
Gesteund

Mede aangekocht dankzij dit fonds