Het Schoufour-Martin Fonds heeft een tweeledige doelstelling: musea helpen bij het realiseren van kunstaankopen en het versterken van kunsthistorische kennis van de collectie. Hierbij gaat een sterke voorkeur uit naar aankopen en onderzoek op het gebied van de laat-middeleeuwse kunst, in het bijzonder beeldhouwkunst. Inmiddels is dit fonds ingezet voor één onderzoeksproject en twee aankopen.


Museum Helmond (2018) -Technisch onderzoek naar Lucas Gassel

In het voorjaar van 2020 opende in Museum Helmond een tentoonstelling over de 16de-eeuwse schilder Lucas Gassel. Gassels oeuvre is klein en over zijn werkwijze is nagenoeg niets bekend. Om meer te weten over zijn techniek en atelierpraktijk, vroeg Museum Helmond een beurs aan waarmee Anna Koopstra materiaaltechnisch onderzoek kon uitvoeren naar vier gesigneerde of toegeschreven schilderijen op paneel. Dit onderzoek leverde een schat aan informatie op over de karakteristieke stijlkenmerken van Gassel, waarmee mogelijk nieuwe toeschrijvingen kunnen worden gedaan van werken die thans als anoniem zijn gecatalogiseerd. De bevindingen van het onderzoek zijn verwerkt en toegankelijk gemaakt voor het publiek in de tentoonstellingscatalogus.

Meer over dit onderzoek
Gesteund

Mede aangekocht dankzij dit fonds

©