ALV2020 studio bestuur
12 juli 2020

Succesvolle digitale Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 25 juni jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Rembrandt plaats. Vanwege de coronamaatregelen was de ALV dit jaar alleen langs digitale weg te volgen.

Digitaal stemmen

Tijdens de ALV konden de ingelogde leden hun stem uitbrengen via een stemfunctie in de live chat. Op die manier spraken de leden hun goedkeuring uit over het jaarverslag van 2019, inclusief de financiële verantwoording, en over de begroting voor 2020. Als nieuwe bestuursleden zijn verwelkomd: Bart Cornelis, conservator Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de Londense National Gallery, en Ger Luijten, directeur van de Fondation Custodia in Parijs. De raad van adviseurs werd verrijkt met Robbert Bakker, Sybrand van Haersma Buma, Ella Hendriks, Katrien van de Linde, Jan Keunen, Peter Sutton en Geert Raaijmakers. Het volledige overzicht van de samenstelling van ons bestuur en raad van adviseurs, vindt u hier. Er werd afscheid genomen van Frits Duparc en Peter Hecht, zij zijn gedurende vele jaren lid geweest van het bestuur. Via de chatfunctie bedankten beide heren voor de vriendelijke woorden die voorzitter Arent Fock over hen sprak.

Recordbedrag aan steun

Met trots deelde de voorzitter mede dat de Vereniging Rembrandt in 2019 een recordbedrag aan steun verleende: 8 miljoen euro, verdeeld over 27 aankopen, 4 restauratieprojecten en 6 onderzoeksbeurzen. Enkele hoogtepunten werden uitgelicht, zoals Het godenbanket van Joachim Wtewael voor het Centraal Museum, dat de meeste steun ontving, en ook de aankoop met de kleinste steun: de zilveren tabakspot voor Museum Alkmaar. Ook zijn in 2019 het ledenaantal en de zichtbaarheid van de Vereniging Rembrandt gegroeid.

Bijzondere toegift

Als verrassing voor de leden werd onderstaand filmpje van Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits getoond. In dit filmpje, dat speciaal voor de ALV gemaakt werd, bedankt Dibbits de leden van de Vereniging Rembrandt voor hun steun bij een heel bijzondere aankoop uit 2019: het bloemstilleven met een keizerskroon in een stenen nis. Dit uitzonderlijke stilleven van de Delftse kunstenaar Jacob Vosmaer, heeft inmiddels een plaats in de Eregalerij gekregen. Daar hangt het in gezelschap van drie andere vroege stillevens die de Vereniging Rembrandt al eerder hielp aankopen.

Na deze toegift dankte de voorzitter alle leden voor hun betrokkenheid en vertrouwen, en bracht hij een virtuele toost uit op 'de kunst die ons bijblijft’.

Taco Dibbits

Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits bedankt de leden van de Vereniging Rembrandt vanuit de Eregalerij voor hun steun bij de aankoop van het bloemstilleven van Jacob Vosmaer.

Laatste nieuws