Onderzoek

Om de kennis van onze openbare verzamelingen op peil te houden, verstrekt de Vereniging Rembrandt sinds 2012 beurzen voor het steunen van wetenschappelijk onderzoek voor musea. Deze beurzen bieden jonge kunsthistorici en restauratoren de gelegenheid ervaring op dit terrein op te doen. Sinds 2017 is er ook een onderzoeksbeurs voor promovendi aan een Nederlandse universiteit.

Verder lezen

Fellowship

Als belangenbehartiger van de Collectie Nederland streeft de Vereniging Rembrandt naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Daarom spant zij zich in om de bewustwording van en betrokkenheid bij het openbaar kunstbezit te vergroten. Een van de instrumenten die de Vereniging hiervoor heeft, is het fellowship.

Verder lezen
Bekijk ook

Hoe we het kunnen doen

Onze inkomsten
De Vries Bijgesneden2
Als Kunst Je Lief Is Header 1920X1080
Uitgelicht

Bezoek meer dan 40 musea in een dag tijdens de tentoonstelling 'Als kunst je lief is'

Bekijk 'Als kunst je lief is'