Onderzoek

Om de kennis van onze openbare verzamelingen op peil te houden, verstrekt de Vereniging Rembrandt sinds 2012 beurzen voor het steunen van wetenschappelijk onderzoek voor musea. Deze beurzen bieden jonge kunsthistorici en restauratoren de gelegenheid ervaring op dit terrein op te doen. Sinds 2017 is er ook een onderzoeksbeurs voor promovendi aan een Nederlandse universiteit.

Verder lezen

Fellowship

Als belangenbehartiger van de Collectie Nederland streeft de Vereniging Rembrandt naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Daarom spant zij zich in om de bewustwording van en betrokkenheid bij het openbaar kunstbezit te vergroten. Een van de instrumenten die de Vereniging hiervoor heeft, is het fellowship.

Verder lezen
Bekijk ook

Hoe we het kunnen doen

Onze inkomsten
De Vries Bijgesneden2
Leeuw Van Rembrandt Detail
Rembrandtjaar 2019

39 Rembrandts in Nederland, met dank aan onze leden.

Meer informatie