Zonder kennis van de collectie verliezen musea hun ziel. Daarom is de Vereniging Rembrandt in 2012 begonnen met het steunen van museaal onderzoek.


Bezorgdheid over museale kennis

Wetenschappelijk onderzoek is de pijler onder bijna alle functies in eenmuseum, van conservering en restauratie tot de presentatie van de collectie. De laatste jaren is er onder maatschappelijke druk echter eenzwaar accent komen te liggen op het organiseren van grote tentoonstellingen en het vergroten van bezoekersaantallen, waardoor bij veel musea de onderzoekstaken naar de achtergrond zijn verdwenen. Er dreigt bij musea een sluipend verval van kennis over de eigen collectie, constateert ook de Raad voor Cultuur in zijn advies In wankel evenwicht uit 2018.

Onderzoek
Zonder onderzoek staat alles stil

Bulletin van de Vereniging Rembrandt, zomer 2016, pp. 10-12

Download

'Zonder wetenschappelijk onderzoek blijft het stilstaan, dan zijn de objecten in de collectie alleen maar dode materie.'

Hélène Besançon conservator Nationaal Glasmuseum, Leerdam
Vereniging Rembrandt onderneemt actie: onderzoeksbeurzen

Uit bezorgdheid over het verdwijnen van collectiegerelateerd onderzoek en daarmee het afbrokkelen van kennis in musea, heeft de Vereniging Rembrandt in 2012 het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch onderzoek ingesteld. Zij deed dat in nauwe samenwerking met en een bijdrage van de Nederlandse Museumvereniging en Nederlandse musea, die deze zorg deelden. Vanwege het succes van dit fonds zijn er inmiddels vijf fondsen bijgekomen met museaal onderzoek in de doelstelling. Ook is er in 2017 een beurs ingesteld voor promovendi die voor hun proefschrift onderzoek doen naar een kunsthistorisch of aanverwant onderwerp en een extra bijdrage nodig hebben voor de voltooiing hiervan. Meer weten over de onderzoeksbeurzen van de Vereniging Rembrandt? Klik op de link hieronder.

Onderzoeksbeurzen
Copier Likeurkaraf Foto Eric Rijper

Andries Copier (ontwerp), Likeurkaraf, 1930 | glas en verzilverd metaal, H 14,3 cm | Nationaal Glasmuseum, Leerdam | gesteunde aankoop uit 2014

Door kennis worden spectaculaire mogelijke aanwinsten op de markt eruit gepikt, soms op onbeduidende plekken. Een mooi voorbeeld daarvan is de vondst van deze karaf op Marktplaats, die door de conservator van het Nationaal Glasmuseum onmiddellijk werd herkend als een heel zeldzaam exemplaar van een ontwerp door Andries Copier (1901-1991). De vanzelfsprekendheid deze kennis in huis te hebben lijkt door bezuinigingen en andere ontwikkelingen echter langzamerhand te verdwijnen. De Vereniging Rembrandt probeert via onderzoeksbeurzen hier verandering in te brengen.

Bekijk ook

Bewustwording

Bewustwording
Dsc 0166 Bijgesneden
©