Het Nationaal Fonds Kunstbezit steunt aankopen die van evident en eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Het fonds is voortgekomen uit de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK), dat altijd nauw verbonden was met de Vereniging Rembrandt.

Gesteund

Mede aangekocht dankzij dit fonds