Het Nationaal Fonds Kunstbezit steunt aankopen die van evident en eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Het fonds is voortgekomen uit de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK), dat altijd nauw verbonden was met de Vereniging Rembrandt. De raad van toezicht is gehandhaafd om het maatschappelijk belang van dit fonds te waarborgen.


Raad van toezicht
  • De heer drs. A. (Alexander) Pechtold, voorzitter
  • De heer mr. J.C.L. (Joost) Kuiper
  • De heer drs. C.O.A. (Coen) baron Schimmelpenninck van der Oije
  • Mevrouw mr. drs. L.C.A (Ciel) Stevens-Meewis
Gesteund

Mede aangekocht dankzij dit fonds